Παράταση και αύξηση προϋπολογισμού για τρεις δράσεις

887

Δηλώσεις σχετικά με την Παράταση και αύξηση προϋπολογισμού

Ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στις παρατάσεις τριών από τις τέσσσερις δράσεις που είχαν ανακοινωθεί προ μηνών. Είπε πως στα προγράμματα αυτά, πέρα από την παράταση, αυξάνεται και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη δράση για την Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προϋπολογισμού 78 εκατ. ευρώ, ο οποίος αυξάνεται στα 110 εκατ. ευρώ. Επίσης αύξηση αποφασίσθηκε και για τον προϋπολογισμό της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ. ευρώ ενώ μετά από δύο αυξήσεις ανέρχεται πλέον στα 90 εκατ. ευρώ.

Παράταση και αύξηση προϋπολογισμού

Για την διευκόλυνση είσπραξης των ενισχύσεων όσων ενταχθούν στις δράσεις αυτές, ο κ. Χαρίτσης είπε πως το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης προχώρησε σε σχετική συμφωνία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σ.σ. αναμένεται και σχετική υπουργική απόφαση) ώστε η εκταμίευση της προκαταβολής, δηλαδή το 40% των ενισχύσεων, να γίνεται χωρίς την υποχρέωση του δικαιούχου να καταβάλει ισόποση εγγυητική επιστολή.

In this article