Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

2683

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό για συμμετοχή στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η καταληκτική της ημερομηνία, κατόπιν της παράτασης που έχει δοθεί, είναι η 10η Μαΐου 2016.

In this article