Παράταση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο έως τις 31/12/2017

1651

Παράταση προθεσμίας

Δημοσιεύτηκε ανακοίνωση της  Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία ολοκλήρωσης του 50% των επενδυτικών σχεδίων (Παράταση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο), που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του  Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3908/2011.  Η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου 2017.

Η προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του περιλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία ο φορέας της επένδυσης δηλώνει ότι το τελικό ενισχυόμενο κόστος αυτών θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής τους.

In this article