Παράταση υποβολής αιτήσεων – επενδυτικών σχεδίων στον Γ’ κύκλο καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» αναπτυξιακού Ν. 4399/2016

6880

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Παράταση υποβολής αιτήσεων, ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Γ’ Κύκλο για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2019, για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων επενδυτών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Το Δελτίο Τύπου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης http://www.mindev.gov.gr/ στις 15/03/2019.

Παράταση υποβολής αιτήσεων, Γ’ κύκλος καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" αναπτυξιακού Ν. 4399/2016, Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

In this article