Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

3547

Ανακοινώθηκαν στις 31/10/2018 οι Αποφάσεις Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα.
 

Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα – Παράταση υποβολής αιτήσεων

 

Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, Παράταση υποβολής αιτήσεων

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Οι παρούσες αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχουν δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εδώ και τη σχετική Απόφαση παράτασης εδώ.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» εδώ και τη σχετική Απόφαση παράτασης εδώ.

 

 

 

In this article