Παράταση υποβολής αιτήσεων των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020

2665

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε στις 27-10-2017 την Παράταση υποβολής αιτήσεων των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2. Εντάσσονται στο Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Σημαντικές ημερομηνίες σχετικά με την Παράταση υποβολής αιτήσεων των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2

 

«Εξοικονομώ»

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι η 6η Νοεμβρίου 2017.

Δράση  4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι η 30η Νοεμβρίου 2017.

In this article