Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Επιδότηση σε άνεργους για δημιουργία επιχείρησης

825

Πρόγραμμα με το οποίο ενισχύονται οι άνεργοι στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), τίθεται σε ισχύ.

Σε ποιους απευθύνεται

Για το πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν, όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην ΠΚΜ. Για παράδειγμα άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ. Επίσης ανεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ.

Άνεργους

Περίοδος υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση έως τις 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Στόχος της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, από άνεργους.

Τομείς

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Από τη δράση ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστήνονται από άνεργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.

Προϋπόθεση

Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητας τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Περιοχές εφαρμογής

Οι περιοχές εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:

 • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
 • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
 • τη Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα

Λοιπές περιοχές παρέμβασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η δράση επίσης περιλαμβάνει και τις εξής περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Νομός Ημαθίας
 • Νομός Θεσσσαλονίκης (λοιπές περιοχές πλην των περιοχών ΣΒΑΑ)
 • Νομός Κιλκίς
 • Νομός Πέλλας

In this article