Τα αποτελέσματα της προ-βαθμολόγησης θα σας σταλούν ηλεκτρονικά μέσω email.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Το όνοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας από τη σελίδα μας;
Ναι  Όχι  

Τύπος Επιχείρησης

Βήμα 1: Κατάσταση Επιχείρησης

Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας δραστηριοποίησης

  Ναι
  
  Όχι

Αγορές-στόχοι της Επιχείρησης

Μεταβολές στην απασχόληση

Μέση αύξηση κύκλου εργασιών τελευταίας τριετίας

Επενδυτική πολιτική

Η επιχείρηση διαθέτει κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Οργάνωση της επιχείρησης

Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας

  Ναι
  
  Όχι

Εμπορικά Σήματα

  Ναι
  
  Όχι

Βασικά Ηλεκτρονικά Συστήματα(τηλέφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, Wi-Fi, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Εξειδικευμένα Λογισμικά(ERP, CRM, Logistics, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Ηλεκτρονικές πωλήσεις

  Ναι
  
  Όχι

Αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας(remote, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Συστήματα αυτοματοποίησης στην παραγωγή

  Ναι
  
  Όχι

Συστήματα αυτοματοποίησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της «παραγωγικής» διαδικασίας

  Ναι
  
  Όχι

Οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς οδηγούς, μηχανές αναζήτησης, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Άλλο

  Ναι
  
  Όχι

Διακρίσεις/Βραβεύσεις της Επιχείρησης σε Ευρωπαικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς-υφιστάμενες

Βήμα 1: Κατάσταση Επιχείρησης

Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας δραστηριοποίησης

  Ναι
  
  Όχι

Αγορές-στόχοι της Επιχείρησης

Απασχόληση τελευταίου έτους

Επενδυτική πολιτική

Η επιχείρηση διαθέτει κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Οργάνωση της επιχείρησης

Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας

  Ναι
  
  Όχι

Εμπορικά Σήματα

  Ναι
  
  Όχι

Βασικά Ηλεκτρονικά Συστήματα(τηλέφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, Wi-Fi, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Εξειδικευμένα Λογισμικά(ERP, CRM, Logistics, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Ηλεκτρονικές πωλήσεις

  Ναι
  
  Όχι

Αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας(remote, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Συστήματα αυτοματοποίησης στην παραγωγή

  Ναι
  
  Όχι

Συστήματα αυτοματοποίησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της «παραγωγικής» διαδικασίας

  Ναι
  
  Όχι

Οργανωμένη προβολή (σε επαγγελματικούς οδηγούς, μηχανές αναζήτησης, κ.α.)

  Ναι
  
  Όχι

Άλλο

  Ναι
  
  Όχι

Συνάφεια Επαγγελματικής Εμπειρίας Εταίρου/Εταίρων με το επενδυτικό σχέδιο

Διακρίσεις/Βραβεύσεις της Επιχείρησης σε Ευρωπαικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς-υφιστάμενες

Βήμα 2: Επενδυτικό Σχέδιο

Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίο

Επέκταση της επιχείρησης σε νέα/ες δραστηριότητα/ες ή νέα προιόντα

  Ναι
  
  Όχι

Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης

  Ναι
  
  Όχι

Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης/Εξοικονόμηση Ενέργειας

  Ναι
  
  Όχι

Λειτουργικός εκσυγχρονισμός/ Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού/Αναβάθμιση επέκτασης κτιριακής υποδομής

  Ναι
  
  Όχι

Αναβάθμιση ποιότητας παραγόμενου προιόντος

  Ναι
  
  Όχι

Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης

Βαθμός πρωτοτυπίας επενδυτικού σχεδίου

Ενέργειες προώθησης προϊόντος/υπηρεσίας

Βήμα 3: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Απαιτήσεις Αδειοδότησης

Προοπτικές πωλήσεων των προιόντων/υπηρεσιών του επιχειρηματικού σχεδίου