Τα αποτελέσματα της προ-βαθμολόγησης θα σας σταλούν ηλεκτρονικά μέσω email.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Το όνοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας από τη σελίδα μας;
Ναι  Όχι  

Τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Ο επενδυτικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να:
  1. έχει την ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου ή να είναι φυσικό πρόσωπο που να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να έχει σχέση μισθωτής εργασίας
    (οι λαμβάνοντες σύνταξη γήρατος δεν είναι επιλέξιμοι από το πρόγραμμα).
  2. να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ.
  3. να έχει συνάφεια ΚΑΔ με τίτλο σπουδών (πτυχίο/μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος).
  4. να έχει ΚΑΔ επιλέξιμο από το πρόγραμμα.
  5. να μην έχει ενταχθεί σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 πλην των προγραμμάτων κατάρτισης.

Βήμα 1: Εισοδηματικά κριτήρια δυνητικών δικαιούχων

Τύπος εισοδήματος

Μέγιστο ατομικό εισόδημα: 20.000 €
Μέγιστο οικογενειακό εισόδημα: 35.000 €

Βήμα 2: Κατάσταση επιχειρηματικού σχεδίου

Σαφήνεια και Πληρότητατου Επιχειρηματικού Σχεδίου

Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησης

Βήμα 3: Εταιρική σύνθεση

Εισάγετε αριθμό εταίρων από 1 (για ατομική επιχείρηση) έως 5

Βήμα 3: Εταιρική σύνθεση

Βήμα 3: Τεκμηρίωση συνεργασίας

Υπάρχει τεκμηρίωση συνεργασίας μεταξύ των εταίρων;

  Ναι
  
  Όχι