Τα αποτελέσματα της προ-βαθμολόγησης θα σας σταλούν ηλεκτρονικά μέσω email.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Το όνοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας από τη σελίδα μας;
Ναι  Όχι  

Τύπος Επιχείρησης

Βήμα 1: Κατάσταση Επιχείρησης

Ειδικές παροχές επιχείρησης

Παροχή πρωινού/γευμάτων με βιολογικά – τοπικά προιόντα

  Ναι
  
  Όχι

Δραστηριότητες αναψυχής που αξιοποιούν το φυσικό κεφάλαιο/πλούτο της περιοχής

  Ναι
  
  Όχι

Δραστηριότητες αναψυχής που αξιοποιούν το πολιτιστικό κεφάλαιο/πλούτο της περιοχής

  Ναι
  
  Όχι

Άλλο

  Ναι
  
  Όχι

Μέση απασχόληση τελευταίας τριετίας/διετίας(για όσες έχουν 2 κλεισμένες χρήσεις)

Μέση μεταβολή κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία

Μέση πληρότητα τελευταίας τριετίας

Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους

Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική

Συμβάσεις με Tour Operators

  Ναι
  
  Όχι

Στρατηγικές συμμαχίες

  Ναι
  
  Όχι

Προβολή σε εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

  Ναι
  
  Όχι

Δυνατότητα κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας

  Ναι
  
  Όχι

Ιστοσελίδα

  Ναι
  
  Όχι

Επενδυτική πολιτική

Βήμα 1: Κατάσταση Επιχείρησης

Ειδικές παροχές επιχείρησης

Παροχή πρωινού/γευμάτων με βιολογικά – τοπικά προιόντα

  Ναι
  
  Όχι

Δραστηριότητες αναψυχής που αξιοποιούν το φυσικό κεφάλαιο/πλούτο της περιοχής

  Ναι
  
  Όχι

Δραστηριότητες αναψυχής που αξιοποιούν το πολιτιστικό κεφάλαιο/πλούτο της περιοχής

  Ναι
  
  Όχι

Άλλο

  Ναι
  
  Όχι

Απασχόληση τελευταίου έτους

Πληρότητα τελευταίου έτους

Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους

Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική

Συμβάσεις με Tour Operators

  Ναι
  
  Όχι

Στρατηγικές συμμαχίες

  Ναι
  
  Όχι

Προβολή σε εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

  Ναι
  
  Όχι

Δυνατότητα κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας

  Ναι
  
  Όχι

Ιστοσελίδα

  Ναι
  
  Όχι

Επενδυτική πολιτική

Πράσινη πολιτική

Ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης

  Ναι
  
  Όχι

Συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  Ναι
  
  Όχι

Διαλογή, διαχείριση, ανακύκλωση απορριμάτων

  Ναι
  
  Όχι

Συστήματα αντιμετώπισης ηχορύπανσης

  Ναι
  
  Όχι

Εξοικονόμηση ενέργειας ή ύδατος

  Ναι
  
  Όχι

Βήμα 1: Κατάσταση Επιχείρησης

Βαθμός διαφοροποίησης του προιόντος και της αγοράς της επιχείρησης

Περισσότερα του ενός προιόντα/υπηρεσίες

  Ναι
  
  Όχι

Περισσότερες από μία αγορές για το προιόν/υπηρεσία της επιχείρησης

  Ναι
  
  Όχι

Συμπληρωματικά προιόντα/υπηρεσίες

  Ναι
  
  Όχι

Συμπληρωματικές αγορές

  Ναι
  
  Όχι

Ένα προιόν/υπηρεσία

  Ναι
  
  Όχι

Μία αγορά για το/α προιόν/τα της επιχείρησης

  Ναι
  
  Όχι

Μέση απασχόληση τελευταίας τριετίας/διετίας(για όσες έχουν 2 κλεισμένες χρήσεις)

Μέση μεταβολή κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία

Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους

Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική

Συμβάσεις με Επαγγελματίες για την προώθηση των πωλήσεων τους

  Ναι
  
  Όχι

Στρατηγικές συμμαχίες

  Ναι
  
  Όχι

Προβολή σε εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

  Ναι
  
  Όχι

Δυνατότητα κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας

  Ναι
  
  Όχι

Ιστοσελίδα

  Ναι
  
  Όχι

Επενδυτική πολιτική

Βήμα 1: Κατάσταση Επιχείρησης

Βαθμός διαφοροποίησης του προιόντος και της αγοράς της επιχείρησης

Περισσότερα του ενός προιόντα/υπηρεσίες

  Ναι
  
  Όχι

Περισσότερες από μία αγορές για το προιόν/υπηρεσία της επιχείρησης

  Ναι
  
  Όχι

Συμπληρωματικά προιόντα/υπηρεσίες

  Ναι
  
  Όχι

Συμπληρωματικές αγορές

  Ναι
  
  Όχι

Ένα προιόν/υπηρεσία

  Ναι
  
  Όχι

Μία αγορά για το/α προιόν/τα της επιχείρησης

  Ναι
  
  Όχι

Μέση απασχόληση

Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους

Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική

Συμβάσεις με Επαγγελματίες για την προώθηση των πωλήσεων τους

  Ναι
  
  Όχι

Στρατηγικές συμμαχίες

  Ναι
  
  Όχι

Προβολή σε εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

  Ναι
  
  Όχι

Δυνατότητα κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας

  Ναι
  
  Όχι

Ιστοσελίδα

  Ναι
  
  Όχι

Συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης με το επενδυτικό σχέδιο

Επενδυτική πολιτική

Βήμα 2: Επενδυτικό Σχέδιο

Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου

Εμπλουτισμός τουριστικού «προϊόντος» επιχείρησης

  Ναι
  
  Όχι

Επέκταση της λειτουργικής περιόδου

  Ναι
  
  Όχι

Εκσυγχρονισμός/επέκταση κτιριακής υποδομής

  Ναι
  
  Όχι

Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης

  Ναι
  
  Όχι

Λειτουργικός εκσυγχρονισμός

  Ναι
  
  Όχι

Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησης

Βήμα 3: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Απαιτήσεις Αδειοδότησης