Τα αποτελέσματα της προ-βαθμολόγησης θα σας σταλούν ηλεκτρονικά μέσω email.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Το όνοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας από τη σελίδα μας;
Ναι  Όχι  

Βήμα 1: Επιχειρηματικό σχέδιο

Περιγραφή Επιχειρηματικού Σχεδίου

Συνάφεια Επιχειρηματικού σχεδίου με στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας δραστηριοποίησης

  Υπάρχει συνάφεια
  
  Δεν υπάρχει συνάφεια

Βαθμός πρωτοτυπίας

Κατάσταση της αγοράς κλάδου δραστηριοποίησης

Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος/Υπηρεσίας

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης

Ενέργειες Προώθησης προϊόντος/υπηρεσίας

Βήμα 2: Ωριμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης παραγωγικής εγκατάστασης προϊόντος/υπηρεσίας

Απαιτήσεις Αδειοδότησης

Προοπτικές πωλήσεων των προϊόντων/υπηρεσιών του επιχειρηματικού σχεδίου

Βήμα 3: Καινοτομία Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ο έταιρος/οι εταίροι διαθέτει κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Διάκριση προϊόντος ή υπηρεσίας του επιχειρηματικού σχεδίου σε διαγωνισμό καινοτομίας

Διασφάλιση διευκολύνσεων της επιχείρησης από οργανωμένες επιχειρηματικές δομές φιλοξενίας

Επίπεδο ωριμότητας καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας

Βήμα 4: Βιωσιμότητα Νεοφυούς Επιχείρησης

Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο venture capitals ή πρόθεσης δανειοδότησης από Τράπεζες

Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησης

Βήμα 5: Χαρακτηριστικά εταίρων

Μέγιστος αριθμός εταίρων: 5

Εταιρική σύνθεση

Βήμα 5: Χαρακτηριστικά εταίρων