Ονομασία Προϋπολογισμός Κατάσταση


ΔΡΑΣΗ 1 – «Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ»

100.000.000,00€ Αναμένεται


ΔΡΑΣΗ 2 – «Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ»

100.000.000,00€ Αναμένεται


ΔΡΑΣΗ 3 – «Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής ΜμΕ»

100.000.000,00€ Αναμένεται


Εξοικονομώ – Επιχειρώ

30.000.000,00€ Αναμένεται

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

300.000.000,00€ Αναμένεται


Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

150.000.000,00€ Αναμένεται


Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

150.000.000,00€ Αναμένεται


«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

350.000.000,00€ Αναμένεται


Νέο Επιχειρείν – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

150.000.000,00€ Αναμένεται


Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

150.000.000,00€ Αναμένεται


Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

150.000.000,00€ Αναμένεται


Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

150.000.000,00€ Αναμένεται