Ονομασία Προϋπολογισμός Κατάσταση

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

5.000.000€ Ενεργό

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

150.000.000€ Ενεργό

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

250.000.000€ Ενεργό

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

400.000.000€ Ενεργό

Γενική Επιχειρηματικότητα – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

350.000.000€ Ενεργό

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

150.000.000€ Ενεργό

ΠΕΠ Ηπείρου – Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

5.000.000€ Ενεργό

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

150.000.000€ Ενεργό


Επιχειρούμε Έξω

50.000.000€ Ενεργό