Ονομασία Προϋπολογισμός Κατάσταση


Γενική Επιχειρηματικότητα – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 4η Προκήρυξη

350.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 2η Προκήρυξη

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

6.000.000€ Ολοκληρωμένο


Δράση 2.b.1 – Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

4.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Δράση 3α.4.2 – Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

5.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Γενική Επιχειρηματικότητα – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – 3η Προκήρυξη

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επιχειρούμε Έξω

50.000.000€ Ολοκληρωμένο


Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

250.000.000€ Ολοκληρωμένο


ΠΕΠ Ηπείρου – Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

5.000.000€ Ολοκληρωμένο


Συνέργειες και Δικτυώσεις – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

100.000.000€ Ολοκληρωμένο


Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

60.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ψηφιακό Βήμα

50.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ψηφιακό Άλμα

50.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

400.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

24.250.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Κύκλος

80.000.000€ Ολοκληρωμένο


Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

150.000.000€ Ολοκληρωμένο


Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

280.000.000€ Ολοκληρωμένο


Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

15.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

15.000€ – 150.000€ Ολοκληρωμένο


Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

15.000€ – 60.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

5.000€ – 25.000€ Ολοκληρωμένο


Πράσινη Επιχείρηση

15.000€ – 150.000€ Ολοκληρωμένο


Πράσινος Τουρισμός

5.000€ – 25.000€ Ολοκληρωμένο


Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

15.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Εναλλακτικός Τουρισμός

10.000€ – 400.000€ Ολοκληρωμένο


ICT4GROWTH

300.000€ – 20.000.000€ Ολοκληρωμένο


Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

10.000€ – 35.000€ Ολοκληρωμένο


Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

30.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Νεανική Επιχειρηματικότητα

30.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο


Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων

30.000€ – 400.000€ Ολοκληρωμένο


Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

20.000€ – 300.000€ Ολοκληρωμένο


Γυναικεία Απασχόληση

10.000€ – 20.000€ Ολοκληρωμένο


Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

20.000€ – 200.000€ Ολοκληρωμένο