Πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

1714

Ανακοινώθηκε η 1η τροποποίηση της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η Δράση χρηματοδοτεί τη συμμετοχή ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Λόγοι/αλλαγές που περιλαμβάνει η 1η τροποποίηση της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», όπως δημοσιεύτηκε

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από την πλευρά των δυνητικών δικαιούχων και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβάλουν, η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» ορίζει νέα ημερομηνία έναρξης υποβολών την 18.01.2018.

1η τροποποίηση της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση

In this article