Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος»

3144

Ανακοινώθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Περιεχόμενο

Το αρχείο που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνει Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με όλα τα θέματα που μπορεί να αφορούν όσους θέλουν να υποβάλλουν αίτηση. Συγκεκριμένα αφορούν τους δικαιούχους της Δράσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και τις υποβολές των αιτήσεων χρηματοδότησης. Η Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπεριλαμβάνονται άνεργοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

In this article