Ταμείο Ανάκαμψης: Επιπλέον 27,8 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία 

296

Με επιπλέον 27,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» ενισχύεται άμεσα η Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β΄ κύκλος, Παρέμβαση II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».

Προϋπολογισμός

Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 27,8 εκ. ευρώ. Η  συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε 24,72 εκ. ευρώ.

Ταμείο Ανάκαμψης

Φορέας Υλοποίησης

Φορέας Υλοποίησης της Δράσης έχει ορισθεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Απευθύνεται αποκλειστικά στους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της Προγραμματικής Περιόδου  ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προτάσεις αυτές, αν και είχαν αξιολογηθεί με πολύ υψηλή βαθμολογία και θεωρούνται άριστες, δεν χρηματοδοτήθηκαν. Αυτό συνέβη γιατί είχαν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι.

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταφέρνει και στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης να είναι από τα πρώτα υπουργεία, όπως ακριβώς καταφέραμε να πρωταγωνιστήσουμε στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Μέσα στο 2021 προχωράμε στην προκήρυξη για τους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 έτσι ώστε όλες οι ώριμες προτάσεις να χρηματοδοτηθούν κανονικά. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό».

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας

«Πήραμε συνειδητή απόφαση να αξιοποιήσουμε άμεσα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να χρηματοδοτήσουμε ερευνητικές προτάσεις οι οποίες είχαν αξιολογηθεί με πολύ υψηλή βαθμολογία αλλά δεν είχαν χρηματοδοτηθεί επειδή είχε εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύουμε την επιστημονική αριστεία και στηρίζουμε έμπρακτα την επιστημονική και επιχειρηματική καινοτομία».

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής

«Με τη πρόσκληση που υπογράψαμε, σήμερα, στοχεύουμε στη χρηματοδότηση  ώριμων ερευνητικών προτάσεων από το Ελλάδα 2.0. Είναι η πρώτη πρόσκληση για ενισχύσεις έργων έρευνας και καινοτομίας από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article