Παράταση υποβολής αιτήσεων, Γ’ κύκλος καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" αναπτυξιακού Ν. 4399/2016, Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
In this article

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
In this article

7 + 1 Νέες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο
In this articleΤέσσερις Νέες Δράσεις επιδότησης 960 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
In this article


Τέσσερις Νέες Δράσεις επιδότησης 960 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
In this article
νέες δράσεις του ΕΣΠΑ
In this article


Παράταση υποβολής αιτήσεων, Γ’ κύκλος καθεστώτος "Γενική Επιχειρηματικότητα" αναπτυξιακού Ν. 4399/2016, Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
In this article