Τειρεσίας: Νέα υπηρεσία για έλεγχο φερεγγυότητας επιχειρήσεων

407

Την υπηρεσία ΤΣΕΚ Business Index (ΤΣΕΚ Bi) εγκαινίασε η Τειρεσίας. Η υπηρεσία έρχεται ως επέκταση της πλατφόρμας ΤΣΕΚ. Μέσω αυτής, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την πιθανότητα που έχει μια εταιρεία με δημοσιευμένα στοιχεία ισολογισμού να αθετήσει τις υποχρεώσεις της μέσα στο επόμενο 12μηνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα υπηρεσία διατίθεται μέσα από το tsek.teiresias.gr. Εκεί παράγεται μία αναφορά (report), την οποία μπορεί να κατανοήσει ο επιχειρηματίας. Όπως επισημαίνεται, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την κατανόησή της.

Τειρεσίας
teiresias

Το ΤΣΕΚ Bi αναπτύχθηκε από την Τειρεσίας ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Βασίζεται στο μοντέλο Risk Calc της Moody’s Analytics. Παράγει ένα δείκτη επιχειρηματικού κινδύνου για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, συνυπολογίζοντας τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς. Με το ΤΣΕΚ Bi, η εκτίμηση της φερεγγυότητας γίνεται ανεξάρτητα από το εάν μια επιχείρηση έχει σήμερα δεδομένα αρνητικής οικονομικής συμπεριφοράς (ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές). Έτσι, αναμένεται να συμπληρώσει τις υπηρεσίες εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου που παρέχει στις επιχειρήσεις η Τειρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΣΕΚ, η οποία δημιουργήθηκε για να έχουν οι εταιρείες πρόσβαση σε οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, που συμβάλλουν στην εξυγίανση των οικονομικών τους συναλλαγών και στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τους.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article