ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης – Από 20 Μαΐου οι νέες αιτήσεις

6969

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης στο www.ependyseis.gr σχετικά με το πρόγραμμα παροχής δανείων με
επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε, με νέο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους από τις 20 Μαΐου 2020.

 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 έτη από την ΕΑΤ, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Κεφάλαια Κίνησης

Νέες υποβολές αιτήσεων θα μπορούν να γίνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από τις 20 Μαΐου 2020, μετά την αρχική αξιολόγηση των υπαρχόντων αιτήσεων ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19. Βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

In this article