ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης – Μη δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων

1260

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σήμερα 06/05/2020 στο www.ependyseis.gr για το πρόγραμμα παροχής δανείων με
επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του προγράμματος (3,5x), δεν είναι προς το παρόν δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Κεφάλαια Κίνησης

Νέες υποβολές θα μπορούν να γίνονται μετά την αρχική αξιολόγηση των υπαρχόντων αιτήσεων ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 έτη από την ΕΑΤ - Μη δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων

Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης αφορούν σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19.

In this article