ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου – Από 20 Μαΐου νέες αιτήσεις

2342

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με το πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ανοίγει αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων και θα παραμείνει ανοιχτό έως την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. (Προηγούμενη περίοδος υποβολής: 28/4 έως 6/5).

ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Κεφάλαια Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δις ευρώ.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 έτη από την ΕΑΤ, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Πρέπει να επισημανθεί ότι το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19. Βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

In this article