Υπό εξέταση η αυθημερόν ολοκλήρωση για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικά

2138

Πιο απλές διαδικασίες για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων συζήτησαν σε μίνι διυπουργική οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυρ. Μητσοτάκης, Υγείας Α. Γεωργιάδης, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης και εκπρόσωποι άλλων υπουργείων, υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη.

Απλοποίηση για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Γίνεται με γνώμονα το θεσμό της αυτοσυμμόρφωσης τα υπό εξέταση μέτρα αφορούν σε κάθε τύπο άδειας (εγκατάστασης, λειτουργίας, ίδρυσης, περιβάλλοντος). Δηλαδή δεν θα γίνονται εκ των προτέρων έλεγχοι αλλά κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, από πιστοποιημένους φορείς.

Η αδειοδότηση θα διεκπεραιώνεται από κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης. Στόχος είναι, σε πολλές περιπτώσεις, οι διαδικασίες αδειοδότησης να ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά αυθημερόν.

In this article